UREDNIŠTVO
info.btwmag@gmail.com

SURADNICI
Karla Tuđen, Matea Perović, Sabina Seferagić, Zrinka Šimunić

DIZAJN
Marina Šimac

ODRŽAVANJE I PROGRAMIRANJE
Nikola Vidović