UREDNIŠTVO
info.btwmag@gmail.com

SURADNICI
Karla Tuđen, Matea Perović, Sabina Seferagić, Zrinka Šimunić, Tina Ljevak, Petra Gajski, Josipa Sokač, Valentina Flanjak, Anamaria Jurković, Lucija Prusac

DIZAJN
Marina Šimac

ODRŽAVANJE I PROGRAMIRANJE
Nikola Vidović