KOLIKO JEZIKA IMA NA SVIJETU?

U svijetu se trenutačno govori oko 7000 jezika, od čega samo 600 ima više od 100.000 govornika, što je broj …